Ett värderingsdrivet arbetssätt – SBABs framgång!

Vi har nöjdast kunder inom både fastighetslån till företagskunder och bolån till privatkunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Dessutom är vi utsedda till en av de bästa arbetsgivarna i Europa 2019. Vi har sunda finanser och en lönsamhet som gör att vi både kan investera för framtida tillväxt och bidra med utdelning till vår ägare, staten, och i sin tur samhällsfinansiering. En slump? Inte alls, vi har jobbat stenhårt för att komma hit, och nyckeln till vår framgång är vårt värderingsdrivna arbetssätt.

Hur vi arbetar tillsammans är avgörande för att lyckas genomföra allt vi vill, tror och vill göra för att nå vår vision om att erbjuda våra kunder Sveriges bästa bolån. Det kan vi bara göra med ett värderingsdrivet arbetssätt där alla skapar tempo genom att vara självdrivande och fatta kloka beslut i vardagen. Vi arbetar också aktivt med tydlighet, genom mål och ramar, transparens och omedelbar feedback. Målet med vår värderingsdrivna kultur är att den ska främja tillväxt, ge upphov och inspirera till nytänkande, förändring, tempo, mod, initiativ, samarbete och genomförandekraft hos alla medarbetare.

Värderingar som inspirerar och förstärker
För att vi alla ska kunna fatta kloka beslut i vardagen och hålla ett högt tempo behöver vi ha en gemensam bild om vart vi ska. Våra värderingar stärker hur vi agerar i vår vardag och guidar oss i rätt riktning – hur vi är och hur vi gör;

  • Vi jobbar smart med fart
  • Vi tar ansvar hela vägen
  • Vi är stolta proffs
  • Vi lyckas tillsammans

I alla ledarskaps- och medarbetarutbildningar arbetar vi med våra värderingar för att skapa en gemensam förståelse. Det hjälper oss att bygga vår kultur och säkerställa att vi alla är på väg mot vårt gemensamma mål. Bland annat får alla nya medarbetare åka på vårt ”Boost Camp” – två heldagar tillsammans med engagerade ledare där vi tillsammans diskuterar och tränar på vår kultur och våra värderingar. Det skapar en djupare förståelse för hur allt hänger ihop utifrån vår gemensamma styrmodell och vad kulturen innebär för varje medarbetare. Samtidigt inser vi att vi aldrig kommer bli klara. Arbetet med att skapa och förstärka vår kultur måste hela tiden fortgå och vidareutvecklas.

Vägen framåt

En arbetsplats som är fullt ut värderingsdriven innebär en förflyttning, en resa för oss. Vi på SBAB anser att förändring är när en utvecklas tillsammans. Vi inkluderar alla i arbetet med målsättningen att alla också är självdrivande medarbetare, som tar både initiativ och ansvar.

Vi inkluderar och utvecklas av varandras olikheter

På SBAB hyllar vi olikheter. Inte bara som ett grundläggande värde, oss medarbetare emellan, utan också som ett ovärderligt redskap för att bli bättre på vårt jobb. Det blir så mycket enklare att erbjuda bra produkter för alla när vi inkluderar alla medarbetare. Ett steg på vägen för att lyckas med respekt och jämlikhet är vårt framgångsrika arbete med Respekttrappan som inkluderat alla medarbetare i hela SBAB.

För att hjälpa andra företag har vi tillsammans med Make Equal utvecklat Respekttrappan – 7 steg för en mer inkluderande arbetsplats. Med hjälp av den kan du och din organisation ta enkla men stora steg mot en mer jämlik och respektfull arbetsplats. Respekttrappan är helt gratis och med några enkla klick kan ni komma igång redan idag på www.respekttrappan.se. Det enda ni behöver göra är att skapa ett konto för att komma åt övningarna. Lycka till!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn