Uppvärmning: Framtidens nyckeltal

Vi kan inte vänta – vi vill redan nu värma upp inför 100° Karlstad som äger rum den 17 november. Och vad kan vara bättre än att göra det tillsammans med spännande företag från det värmländska näringslivet? Alla i näringslivet är inbjudna att delta på våra fyra uppvärmningsaktiviteter, kostnadsfritt, begränsat antal platser.

Den 13 juni håller Grant Thornton den första träffen inför 100° Karlstad. Det blir en uppvärmning med temat – Framtidens Nyckeltal

Dag: Tisdag 13 juni

Plats: Grant Thornton nya flexibla mötesplats, Järnvägsgatan 2, plan 2 Duvan Gallerian

Tid: 07:30 – 08:15 Mingel och frukost
        08:15 – 08:45 Föreläsning av Grant Thornton –
             Vilka nyckeltal är vanligast att SME-företag mäter idag?
             Och vilka nyckeltal är intressanta att mäta för en långsiktig konkurrenskraft?
        08:45 – 09:15 Debatt kring ämnet med Grant Thornton, Klaravik och Nordea

OBS! Sista anmälningsdag är 9 juni, anmäl dig här!

Framtidens nyckeltal

Hur kan ESG bidra till rätt kombination av nyckeltal för långsiktig konkurrenskraft?

Nyckeltalen som definierat hur vi traditionellt sett drivit företag, är under förändring. Detta drivs på av flera faktorer: klimatomställningen, ett högt tempo på digital utveckling och det faktum att globala händelser får påverkan på lokal nivå. 

Att framtidssäkra sitt bolag innebär ett 360-perspektiv, både på den egna verksamheten och på det sätt företaget interagerar med sin omvärld och skapar värde för samhälle och planet i stort. 

Grant Thornton har nyckeltal i sitt DNA. Under hösten 2022 genomförde de en nyckeltalsinventering bland 500 bolag i olika storlekar, branscher och geografiskt över hela Sverige, för att fördjupa insikterna om vilka nyckeltal som svenska SME-företag mäter idag.

Under denna frukost får du ta del av resultatet och du bjuds även på en inblick om hur de arbetar med nyckeltal utifrån både det ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektivet – i den egna verksamheten och i sin rådgivning till kunder.

Om 100° Karlstad

På 100° Karlstad träffas cirka 1 000 företagare för att lära, inspireras, skapa nya kontakter och affärsrelationer. 100° Karlstad 2023, sker den 17 november på Karlstad CCC. Temat är ”Tillsammans är vi kraften Värmland” och målgruppen näringslivet i Värmland. Evenemanget består av ett dags- (förmiddag ca 08:00 – 13:00) och kvällsprogram. Mer information och anmälan kommer inom kort.

Har du frågor? Kontakta helena@wiktelius.se

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn