Karlstads
Kommuns
förtjänstmedalj

Karlstads kommuns förtjänstmedalj delas ut till någon i Karlstad som genom sina insatser hedrat kommunen eller som av andra och särskilda skäl anses ha gjort sig förtjänt av utmärkelsen.

Prisutdelare: Karlstads kommun, Omvärldsnämnden.

Vinnare 2019

”Genom ett mångårigt engagemang för utsatta kvinnor och barn har du utvecklat en verksamhet som är mycket betydelsefull för en grupp människor som behöver samhällets stöd. Många kvinnor och barn har genom åren fått ett livsavgörande medmänskligt stöd av ditt engagemang och du är genom din gärning ett föredöme för alla Karlstadsbor. Alla kvinnors hus är en förening som utgör ett viktigt komplement till det offentligas uppdrag och Karlstads kommun vill på detta sätt också rikta en välförtjänt uppmärksamhet till de ovärderliga insatser som bedrivs inom den ideella sektorn i Karlstad.”

Vinnare är Marianne Dahlberg
Se vinnar filmen här

Genom en lång rad segrar och mästerskapsmedaljer på såväl nationell som internationell nivå för ni Karlstads stolta sporttraditioner vidare och befäster Karlstads ställning som en av landets mest framstående idrottsstäder. Tack vare höga ambitioner, hängivenhet, professionell inställning och laganda har ni tagit sporten till nya nivåer. Utöver de idrottsliga framgångarna är ni goda ambassadörer för staden och har på så vis stärkt bilden av Karlstad som en bra plats att leva och verka på. Omvärldsnämnden i Karlstads kommun har beslutat att 2017 års förtjänstmedalj för utomordentliga insatser ska tilldelas curlingens Lag Edin.
 

Vinnare är Lag Edin
Se vinnar filmen här

Vinnare 2018

Vinnare 2017

”Omvärldsnämnden har beslutat att tilldela dig Karlstads kommuns förtjänstmedalj förutomordentliga insatser. Genom ett mångårigt engagemang har du aktivt och oavsett konjunkturläge bidragit till stadens tillväxt i form av nya bostäder – och då framförallt hyresrätter. Du är en god förvaltare och entreprenör som är fast förankrad i den värmländska myllan och är mycket värdefull för Karlstads framtida utveckling, i synnerhet mot bakgrund av de stora utmaningar som staden står inför.”

Vinnare är Janne Gustafsson
Se vinnar filmen här