Compare innovationspris

– För smarta och hållbara samhällen

Priset tilldelas en organisation som i sitt arbete samverkar för att uppnå ett smart och hållbart samhälle med hjälp av tech.

Prisutdelare: Compare

Vinnare 2023

”Ett entreprenörsdrivet bolag som med tech utvecklat och skapat nya möjligheter som snabbt och smidigt bidrar till ett mer hållbart samhälle. Med ett komplett team har bolaget möjliggjort för traditionella branscher att arbeta cirkulärt och gjort skrot till en handelsvara.”

Grattis Visibla!

Vinnare 2022

”Med hjälp av teknik, data och nyfikenhet bidrar företaget till en sundare livsmedelsindustri. De bidrar bland annat till mindre användning av kemikalier och minskat matsvinn. Genom att analysera data och effektivisera processer så skapas värde och insikter för en bättre och mer hållbar värld.”

Vinnare är Elvenite

Se nomineringsfilmen