Årets nyföretagare

Årets Nyföretagare delas ut till en nystartad företagare som genom mod, vilja och passion tagit sina första steg som företagare. Företagaren har redan från start visat på affärsmässighet och har tydliga framtidsmål för sitt entreprenörskap.

Prisutdelare: SEB och Nyföretagarcentrum

Vinnare 2020

”På ett nyfiket och passionerat sätt har de skapat ett företag som kommer att leva vidare in i framtiden. Helt från grunden utan tidigare erfarenhet av att driva företag eller affärsverksamhet har de tagit sig igenom en varumärkesväxling och bibehållit god finansiell stabilitet. Det visar på en enorm vilja och också stort mod när de båda med total dedikation tagit sig an företaget. Förutom affärsmässighet visar de också hur man på ett nytänkande vis kan jobba hållbart samt sätta ett högt värde på sin verksamhet. Med hög kompetens, ett professionellt förhållande till sin verksamhet, sina anställda och sina kunder kommer de att lyckas i sitt företagande.”

Vinnare är Swenströmskas Stenugnsbageri

Se när vi överraskade vinnarna