Årets Effect Management
Step Up Award

Priset tilldelas en digital lösning på ett angeläget problem inom välfärden. Lösningen ska ha en tydlig utgångspunkt i användarvänlighet och skapa värde för samhälle såväl som individ. Med samverkan som grund ska den visa på värmländsk innovationsförmåga.

Prisutdelare: Effekt Management.

Vinnare 2020

”Alla kan rädda världen. Lite grann” kombinerat med en lönsam tillväxtresa sticker den här aktören ut. Med en odelad övertygelse om att kravställande genom hela värdekedjan samt långlivade, högkvalitativa, slutprodukter är bra både för kund, brukare och för planeten. Vinnaren har gjort hållbarhet på lång sikt till en förutsättning i alla delar av deras verksamhet och har bundit deras utveckling till nio av FN:s globala mål. Genom bland annat återbruk av havsplaster, mål kring utsläppsfria interntransporter och självförsörjning på energi samt generösa bidrag till externa hållbarhetsinitiativ lyckas de med hållbar tillväxt ur många perspektiv.

Vinnare är Vestre Sverige

Se filmen när vi överraskar vinnaren

Vinnare 2019

”Årets vinnare är en aktör som är inne i en utveckling där trender, världsläge och marknadskrafter påtagligt påverkar dem, andra i branschen och oss alla. Och i det ligger ett stort ansvar ur ett samhällsperspektiv. Bland viktiga insatser kan bland annat deras betydande forskningsfinansiering till Karlstads Universitet nämnas. De bidrar vidare till att skapa en mer hållbar professionsutveckling i världen genom ett långvarigt samarbete med Handelshögskolan i Riga. De utforskar kring digitalisering och investerar i att minska energiförbrukning och utsläpp inom deras olika verksamhetsområden. Vinnande aktören har en vilja att göra mer, göra skillnad och att göra gott.”


Vinnare är NWT Gruppen.