Effect GOOD TO GREAT Award

(Tidigare Effect Management Step Up Award)

Priset tilldelas ett företag eller en organisation som utvecklas systematiskt, hållbart och framgångsrikt för att anpassa sig till framtidens utmaningar och möjligheter. Aktören skall medvetet och ansvarsfullt arbeta med hållbarhet ur flera perspektiv och samtidigt stärka Värmland som affärs- och arbetsmarknadsregion. Vi vill att vinnaren gör gott för kunder, människor och utifrån egna förutsättningar – för världen!

Prisutdelare: Effect Management.

Vinnare 2022

”Att förändras kan vara jobbigt. Men med engagemang, skicklighet och ambitioner högre än de egentligen behöver ha – arbetar vinnaren med en förflyttning som på flera fronter skapar bättre förutsättningar för framtiden – i det lilla och det stora – externt och internt. Hela resan karaktäriseras av hårt arbete och en stor dos ny energi.” 

Vinnare är Karlstads Energi

Se nomineringsfilm

Vinnare 2021

“Är man stor måste man vara snäll. En varm och stark profil med duktiga engagerade medarbetare arbetar på bred front med goda initiativ. Det görs både inom och utom sin egen organisation – för att bidra till framgångsrikt värmländskt företagande och ett bättre, varmare och mer hållbart samhälle. Effect Good to Great Award går 2021 till en över tid framgångsrik aktör som aldrig står still och som gör gott för många ur ett större perspektiv. Grattis till Christer med personal på ICA Maxi Bergvik.”

Vinnare är ICA Maxi Bergvik

Se filmen när vi överraskar vinnaren

Vinnare 2020

””Alla kan rädda världen. Lite grann” kombinerat med en lönsam tillväxtresa sticker den här aktören ut. Med en odelad övertygelse om att kravställande genom hela värdekedjan samt långlivade, högkvalitativa, slutprodukter är bra både för kund, brukare och för planeten. Vinnaren har gjort hållbarhet på lång sikt till en förutsättning i alla delar av deras verksamhet och har bundit deras utveckling till nio av FN:s globala mål. Genom bland annat återbruk av havsplaster, mål kring utsläppsfria interntransporter och självförsörjning på energi samt generösa bidrag till externa hållbarhetsinitiativ lyckas de med hållbar tillväxt ur många perspektiv.” 

Vinnare är Vestre Sverige

Se filmen när vi överraskar vinnaren

Vinnare 2019

”Årets vinnare är en aktör som är inne i en utveckling där trender, världsläge och marknadskrafter påtagligt påverkar dem, andra i branschen och oss alla. Och i det ligger ett stort ansvar ur ett samhällsperspektiv. Bland viktiga insatser kan bland annat deras betydande forskningsfinansiering till Karlstads Universitet nämnas. De bidrar vidare till att skapa en mer hållbar professionsutveckling i världen genom ett långvarigt samarbete med Handelshögskolan i Riga. De utforskar kring digitalisering och investerar i att minska energiförbrukning och utsläpp inom deras olika verksamhetsområden. Vinnande aktören har en vilja att göra mer, göra skillnad och att göra gott.”


Vinnare är NWT Gruppen.