Årets digitala
välfärdsinnovation

Priset tilldelas en digital lösning på ett angeläget problem inom välfärden. Lösningen ska ha en tydlig utgångspunkt i användarvänlighet och skapa värde för samhälle såväl som individ. Med samverkan som grund ska den visa på värmländsk innovationsförmåga.

Prisutdelare: DigitalWell, Compare

Vinnare 2020

”Stillasittandet ökar och är ett av de största hoten mot människors hälsa. Stepler angriper denna samhällsutmaning med en app som belönar vardagsmotion på användarnas villkor. Via appens stegräknare får användarna poäng som de kan byta in mot varor, tjänster och upplevelser. På mindre än ett år har den aktiverat omkring 200 000 personer – och har dessutom fortsatt stor tillväxtpotential. Teamet bakom Stepler har med en kombination av visionärt driv och entreprenöriell hantverksskicklighet förverkligat sin idé och skapat en digital driven folkrörelse.”

Vinnare är Stepler

Se filmen när vi överraskar vinnarna

Vinnare 2019

”Årets Digitala Välfärdsinnovation tilldelas 2019 en lösning som adresserar en hälsofråga hos unga. Innovationen visar på en fin samverkan mellan olika parter. Det har resulterat i att den har utgått från användaren och på kort tid fått stort genomslag. Den digitala lösningen fick på sju månader nära 70 000 nedladdningar och förenklar vardagen för alla föräldrar genom att göra det roligt att borsta tänderna.”

Vinnare är Rocka Munnen! Framtagen av Folktandvården i Värmland, Bulldozer och Sticky Beat.
Se vinnar filmen här

Vinnare 2018

”Företaget har med sitt innovativa synsätt och en egen modell visat hur man på ett förebyggande sätt kan ta sig an en av vår tids stora hälsoutmaningar. Med en digital plattform och i nära samverkan med skolan agerar de utifrån ett individperspektiv. Genom ökad egenförmåga ger lösningen unga människor möjlighet att påverka sin egen hälsa.”
 

Vinnare är Svenska institutet FMS.