Karlstads
Kommuns
förtjänstmedalj

Karlstads kommuns förtjänstmedalj delas ut till någon i Karlstad som genom sina insatser hedrat kommunen eller som av andra och särskilda skäl anses ha gjort sig förtjänt av utmärkelsen.

Prisutdelare: Karlstads kommun, Omvärldsnämnden.