Årets
Mötespris

Priset tilldelas en person eller organisation som under året gjort betydande insatser för att utveckla Karlstad som mötesdestination. Dessa insatser stärker mötesindustrins roll som tillväxtmotor i regionen och skapar mervärde för invånare, företag, akademin, föreningar och organisationer. Vinnaren bör ha visat ett stort extraordinärt lokalt engagemang och gjort ett större avtryck i samband med mötet. 

Prisutdelare: Karlstad Convention Bureau, Karlstads kommun i samarbete med Visit Karlstad Member

Finalister: FLISA 2019, RIKSTEATERNS KONGRESS 2019, JOHAN ENGBERG, IF Göta Karlstad