Årets Kooperativa Eldsjäl & årets kooperativ

Årets kooperativa eldsjäl tilldelas en person som under lång tid engagerat sig inom kooperation och bidragit till kooperativ utveckling.

Årets kooperativ tilldelas ett Kooperativ som på tydligt arbetar efter de kooperativa principerna och som i övrigt utmärker sig på ett tydligt sätt.

Prisutdelare: Värmländsk Kooperation