Effect Management
Step Up Award

Priset tilldelas ett företag eller en organisation som utvecklas systematiskt, hållbart och framgångsrikt för att anpassa sig till framtidens utmaningar och möjligheter. Aktören ska medvetet och ansvarsfullt arbeta med hållbarhet ur flera perspektiv och samtidigt stärka bilden av Värmland som affärs- och arbetsmarknadsregion. Vi vill att vinnaren gör gott för kunder, människor och utifrån egna förutsättningar – för världen!

Prisutdelare: Effect Management.

Finalister: Värmlandstrafik, Vestre Sverige AB, Jordells

Läs mer om priset här