Årets digitala
välfärdsinnovation

Priset tilldelas ett företag som har utvecklat, eller utvecklar, en innovativ lösning på ett angeläget problem inom välfärden. Lösningen ska ha en tydlig utgångspunkt i användarvänlighet och skapa värde för både samhälle och individ. Den ska ha nationell och internationell potential som visar på värmländsk innovationsförmåga.

Prisutdelare: DigitalWell

Läs mer om priset här