fbpx

Karlstads kommuns förtjänstmedalj

Karlstads kommuns förtjänstmedalj delas ut till någon i Karlstad som genom sina insatser hedrat kommunen eller som av andra och särskilda skäl anses ha gjort sig förtjänt av utmärkelsen.

Prisutdelare: Karlstads kommun, Omvärldsnämnden.


”Genom ett mångårigt engagemang för utsatta kvinnor och barn har du utvecklat en verksamhet som är mycket betydelsefull för en grupp människor som behöver samhällets stöd. Många kvinnor och barn har genom åren fått ett livsavgörande medmänskligt stöd av ditt engagemang och du är genom din gärning ett föredöme för alla Karlstadsbor. Alla kvinnors hus är en förening som utgör ett viktigt komplement till det offentligas uppdrag och Karlstads kommun vill på detta sätt också rikta en välförtjänt uppmärksamhet till de ovärderliga insatser som bedrivs inom den ideella sektorn i Karlstad.”

Vinnare är Marianne Dahlberg.