fbpx

Effect Management Step Up Award

Priset tilldelas ett företag eller en organisation som utvecklas systematiskt, hållbart och framgångsrikt för att anpassa sig till framtidens utmaningar och möjligheter. Aktören ska medvetet och ansvarsfullt arbeta med hållbarhet ur flera perspektiv och samtidigt stärka bilden av Värmland som affärs- och arbetsmarknadsregion. Vi vill att vinnaren gör gott för kunder, människor och utifrån egna förutsättningar – för världen!

Prisutdelare: Effect Management.


”Årets vinnare är en aktör som är inne i en utveckling där trender, världsläge och marknadskrafter påtagligt påverkar dem, andra i branschen och oss alla. Och i det ligger ett stort ansvar ur ett samhällsperspektiv. Bland viktiga insatser kan bland annat deras betydande forskningsfinansiering till Karlstads Universitet nämnas. De bidrar vidare till att skapa en mer hållbar professionsutveckling i världen genom ett långvarigt samarbete med Handelshögskolan i Riga. De utforskar kring digitalisering och investerar i att minska energiförbrukning och utsläpp inom deras olika verksamhetsområden. Vinnande aktören har en vilja att göra mer, göra skillnad och att göra gott.”

Vinnaren är NWT Gruppen.