Region Värmland

Tillsammans med RISE Service Labs, Ett Öppnare Kronoparken och Compare

Region Värmland

Tillsammans med RISE Service Labs, Ett Öppnare Kronoparken och Compare

Biography

”Sverige börjar på Kronoparken: Vägen till smartare välfärdstjänster, starkare lokalsamhälle och effektivare samverkan”

Region Värmland berättar tillsammans med personer från RISE Service Labs, Ett öppnare Kronoparken och Compare om de möjligheter som finns och de initiativ som pågår på Kronoparken samt varför det ur ett nationellt perspektiv är intressant som en arena för samverkan mellan tillämpad forskning och användarcentrerad innovation. Föreläsningen heter ”Sverige börjar på Kronoparken: Vägen till smartare välfärdstjänster, starkare lokalsamhälle och effektivare samverkan”.

All session by Region Värmland