Sverige börjar på Kronoparken: Vägen till smartare välfärdstjänster, starkare lokalsamhälle och effektivare samverkan

31 Mar 2017
10:45-11:15
Kongressalen

Sverige börjar på Kronoparken: Vägen till smartare välfärdstjänster, starkare lokalsamhälle och effektivare samverkan

Region Värmland berättar tillsammans med personer från RISE Service Labs, Ett öppnare Kronoparken och Compare om de möjligheter som finns och de initiativ som pågår på Kronoparken samt varför det ur ett nationellt perspektiv är intressant som en arena för samverkan mellan tillämpad forskning och användarcentrerad innovation. Föreläsningen heter ”Sverige börjar på Kronoparken: Vägen till smartare välfärdstjänster, starkare lokalsamhälle och effektivare samverkan”.