Slutet på marknadsföring som vi känner den

31 Mar 2017
14:00-14:30
Kongressalen

Slutet på marknadsföring som vi känner den

Fredrik Hallberg, inspiratör, medieforskare och strategisk kommunikationsdirektör på Kapero. Han brukar säga att vi ska sluta optimera och börja maximera, att det är okej att fokusera på en viss målgrupp, så länge alla ingår. Fredriks föreläsning heter ”Slutet på marknadsföring som vi känner den”.