Karlstads kommuns förtjänstmedalj

Karlstads kommuns förtjänstmedalj delas ut till någon i Karlstad som genom sina insatser hedrat kommunen eller som av andra och särskilda skäl anses ha gjort sig förtjänt av utmärkelsen.

Prisutdelare: Karlstads kommun, Omvärldsnämnden.


”Genom en lång rad segrar och mästerskapsmedaljer på såväl nationell som internationell nivå för ni Karlstads stolta sporttraditioner vidare och befäster Karlstads ställning som en av landets mest framstående idrottsstäder. Tack vare höga ambitioner, hängivenhet, professionell inställning och laganda har ni tagit sporten till nya nivåer. Utöver de idrottsliga framgångarna är ni goda ambassadörer för staden och har på så vis stärkt bilden av Karlstad som en bra plats att leva och verka på.”

Vinnaren är Lag Edin.