Effect Management Step Up Award

Priset tilldelas ett företag som utvecklas systematiskt och framgångsrikt för att möta framtida utmaningar och möjligheter, samt direkt eller indirekt bidrar till att stärka Värmland som affärsregion. Företaget ska även ha en uthållig lönsamhet, arbeta med hållbarhetsfrågor samt följa etiska riktlinjer.

Prisutdelare: Effect Management.


”Att utveckla en varm stark företagskultur, en briljans i kundgränssnittet, tillväxt och lönsamhet kräver hjärta och hjärna. Företaget har gått från att vara en lokal aktör till att bli en premiumspelare på den internationella marknaden. Företaget där viljan att göra gott, personlig ödmjukhet och professionell vilja kombineras förtjänar verkligen allt strålkastarljus på sig!”

Vinnaren är Woodlite.