Effect Management Step Up Award

Priset tilldelas ett företag som utvecklas systematiskt och framgångsrikt för att möta framtida utmaningar och möjligheter, samt direkt eller indirekt bidrar till att stärka Värmland som affärsregion. Företaget ska även ha en uthållig lönsamhet, arbeta med hållbarhetsfrågor samt följa etiska riktlinjer. Utmärkelsen delas ut av Effect Management.

Läs om vinnaren 2017