Årets mötespris

Årets Mötespris

Priset tilldelas en person eller organisation som under året gjort betydande insatser för att utveckla Karlstad som mötesdestination och bidragit till att skapa mervärde för invånare, företag, föreningar och organisationer i regionen.

Prisutdelare: Karlstad Convention Bureau


”Årets mötespris tilldelas denna organisation, som på ett förtjänstfullt sätt arbetat med möten som ett strategiskt verktyg. De har genom samarbete och värdskap ytterligare positionerat Värmland på den svenska idrottskartan. Riksidrottsmötet 2017 har haft ett betydande värde för både Karlstad och regionen.”

Vinnaren är Värmlands Idrottsförbund.