Årets digitala välfärdsinnovation

Digitalisering av framtidens välfärdstjänster är en av de viktigaste samhällsutmaningarna vi har. Priset tilldelas ett värmländskt företag som utvecklar eller utvecklat en innovativ lösning för morgondagens digitala välfärd. Lösningen ska bidra till effektivitet eller tillgänglighet och ta tydlig utgångspunkt i användarvänlighet. Den ska ha nationell och internationell potential som visar på värmländsk innovationsförmåga.

Prisutdelare: Stiftelsen Compare Karlstad.


”Företaget har med sitt innovativa synsätt och en egen modell visat hur man på ett förebyggande sätt kan ta sig an en av vår tids stora hälsoutmaningar. Med en digital plattform och i nära samverkan med skolan agerar de utifrån ett individperspektiv. Genom ökad egenförmåga ger lösningen unga människor möjlighet att påverka sin egen hälsa.”

Vinnaren är Svenska institutet FMS.